Karboxipeptidas H (Carboxypeptidase H)

Karboxipeptidas H

Ett zinkinnehållande exopeptidas som primärt finns i SEKRETORISKA VESIKLAR av endokrina och neuroendokrina celler. Det katalyserar klyvningen av C-terminala arginin- eller lysinrester från polypeptider och är aktiv vid bearbetning av prekursorer till PEPTIDHORMONER och andra bioaktiva peptider.

Förklaring på engelska

A ZINC-containing exopeptidase primarily found in SECRETORY VESICLES of endocrine and neuroendocrine cells. It catalyzes the cleavage of C-terminal ARGININE or LYSINE residues from polypeptides and is active in processing precursors of PEPTIDE HORMONES and other bioactive peptides.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Enkephalin-Synthesizing Carboxypeptidase; Carboxypeptidase, Enkephalin-Synthesizing; Enkephalin Synthesizing Carboxypeptidase; Enkephalin-Forming Carboxypeptidase; Carboxypeptidase, Enkephalin-Forming; Enkephalin Forming Carboxypeptidase; Carboxypeptidase E; Enkephalin Convertase; Convertase, Enkephalin

Svensk term Karboxipeptidas H
Synonym på svenska
Synonym på engelska Enkephalin-Synthesizing Carboxypeptidase; Carboxypeptidase, Enkephalin-Synthesizing; Enkephalin Synthesizing Carboxypeptidase; Enkephalin-Forming Carboxypeptidase; Carboxypeptidase, Enkephalin-Forming; Enkephalin Forming Carboxypeptidase; Carboxypeptidase E; Enkephalin Convertase; Convertase, Enkephalin
Engelsk term Carboxypeptidase H
MESH ID D043423

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.