Karboxylesteras (Carboxylesterase)

Karboxylesteras

Karboxylesteras är ett serinberoende esteras med bred substratspecificitet. Enzymet är involverat i avgiftningen av XENOBIOTICS och aktiveringen av ester och amid PRODRUGS.

Förklaring på engelska

Carboxylesterase is a serine-dependent esterase with wide substrate specificity. The enzyme is involved in the detoxification of XENOBIOTICS and the activation of ester and of amide PRODRUGS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Isocarboxazid amidase; amidase, Isocarboxazid; Non-specific Esterase; Esterase, Non-specific; Non specific Esterase; Nonspecific Esterase; Esterase, Nonspecific; Procaine Esterase; Esterase, Procaine; Ali-esterase; Ali esterase; B-esterase; B esterase; CAP-hydrolyzing Enzyme; CAP hydrolyzing Enzyme; Enzyme, CAP-hydrolyzing; Capsaicin-Hydrolyzing Enzyme; Capsaicin Hydrolyzing Enzyme; Enzyme, Capsaicin-Hydrolyzing; Carboxyesterase; Carboxylate Esterase; Esterase, Carboxylate; Carboxylester Lipase; Lipase, Carboxylester; Carboxylesterase B; Carboxylic Ester Hydrolase; Ester Hydrolase, Carboxylic; Hydrolase, Carboxylic Ester; Naproxen Esterase; Esterase, Naproxen; Non-specific Carboxylesterase; Carboxylesterase, Non-specific; Non specific Carboxylesterase; Esterase 13; Hydrolase S; Esterase 6A; Esterase 8; Esterase ES-1A; ES-1A, Esterase; Esterase ES 1A; Esterase 10; Esterase 3

Svensk term Karboxylesteras
Synonym på svenska
Synonym på engelska Isocarboxazid amidase; amidase, Isocarboxazid; Non-specific Esterase; Esterase, Non-specific; Non specific Esterase; Nonspecific Esterase; Esterase, Nonspecific; Procaine Esterase; Esterase, Procaine; Ali-esterase; Ali esterase; B-esterase; B esterase; CAP-hydrolyzing Enzyme; CAP hydrolyzing Enzyme; Enzyme, CAP-hydrolyzing; Capsaicin-Hydrolyzing Enzyme; Capsaicin Hydrolyzing Enzyme; Enzyme, Capsaicin-Hydrolyzing; Carboxyesterase; Carboxylate Esterase; Esterase, Carboxylate; Carboxylester Lipase; Lipase, Carboxylester; Carboxylesterase B; Carboxylic Ester Hydrolase; Ester Hydrolase, Carboxylic; Hydrolase, Carboxylic Ester; Naproxen Esterase; Esterase, Naproxen; Non-specific Carboxylesterase; Carboxylesterase, Non-specific; Non specific Carboxylesterase; Esterase 13; Hydrolase S; Esterase 6A; Esterase 8; Esterase ES-1A; ES-1A, Esterase; Esterase ES 1A; Esterase 10; Esterase 3
Engelsk term Carboxylesterase
MESH ID D043182

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.