Kardiogen chock (Cardiogenic Shock)

Kardiogen chock

Chock till följd av minskning av hjärtminutvolym vid hjärtsjukdom.

Förklaring på engelska

Shock resulting from diminution of cardiac output in heart disease.

Synonym, svenska: Kardiogen chock

Synonym, engelska: Cardiogenic Shock

Svensk term Kardiogen chock
Synonym på svenska Kardiogen chock
Synonym på engelska Cardiogenic Shock
Engelsk term Cardiogenic Shock
MESH ID D012770

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.