Kardiovaskulär avbetingning (Cardiovascular Deconditioning)

Kardiovaskulär avbetingning

Förändring i hjärt-kärlfunktionerna, särskilt efter en tid av viktlöshet eller kraftlöshet, som förmodligen har samband med förflyttning av blodmängd från de nedre extremiteterna till bröstkorgen, vil ket resulterar i reflexdiures och minskad blodvolym.

Förklaring på engelska

A change in cardiovascular function resulting in a reduction in BLOOD VOLUME, and reflex DIURESIS. It occurs frequently after actual or simulated WEIGHTLESSNESS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Deconditioning, Cardiovascular

Svensk term Kardiovaskulär avbetingning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Deconditioning, Cardiovascular
Engelsk term Cardiovascular Deconditioning
MESH ID D018493

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.