Kardiovaskulär syfilis (Cardiovascular Syphilis)

Kardiovaskulär syfilis

Kardiovaskulära manifestationer av SYFILIS, en infektion av TREPONEMA PALLIDUM. I det sena stadiet av syfilis, ibland 20-30 år efter den första infektionen, ses skador ofta i blodkärl inklusive AORTA och AORTAKLAFFEN. Kliniska tecken inkluderar syfilitisk aortainflammation, aortainsufficiens eller aortaANEURYSM.

Förklaring på engelska

Cardiovascular manifestations of SYPHILIS, an infection of TREPONEMA PALLIDUM. In the late stage of syphilis, sometimes 20-30 years after the initial infection, damages are often seen in the blood vessels including the AORTA and the AORTIC VALVE. Clinical signs include syphilitic aortitis, aortic insufficiency, or aortic ANEURYSM.

Synonym, svenska: Syfilitisk aortit

Synonym, engelska: Cardiovascular Syphilis; Aortitis, Syphilitic; Aortitides, Syphilitic; Syphilitic Aortitides; Syphilitic Aortitis

Svensk term Kardiovaskulär syfilis
Synonym på svenska Syfilitisk aortit
Synonym på engelska Cardiovascular Syphilis; Aortitis, Syphilitic; Aortitides, Syphilitic; Syphilitic Aortitides; Syphilitic Aortitis
Engelsk term Cardiovascular Syphilis
MESH ID D013589

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.