Kardiovaskulära kirurgiska ingrepp (Cardiovascular Surgical Procedures)

Kardiovaskulära kirurgiska ingrepp

Kirurgiska ingrepp i hjärta eller blodkärl.

Förklaring på engelska

Surgery performed on the heart or blood vessels.

Synonym, svenska: Hjärt-kärlkirurgi; Hjärt-kärlkirurgiska tekniker; Hjärt-kärlkirurgiska ingrepp; Kardiovaskular kirurgi

Synonym, engelska: Surgical Procedure, Cardiovascular; Procedure, Cardiovascular Surgical; Cardiovascular Surgical Procedure; Procedures, Cardiovascular Surgical; Surgical Procedures, Cardiovascular

Svensk term Kardiovaskulära kirurgiska ingrepp
Synonym på svenska Hjärt-kärlkirurgi; Hjärt-kärlkirurgiska tekniker; Hjärt-kärlkirurgiska ingrepp; Kardiovaskular kirurgi
Synonym på engelska Surgical Procedure, Cardiovascular; Procedure, Cardiovascular Surgical; Cardiovascular Surgical Procedure; Procedures, Cardiovascular Surgical; Surgical Procedures, Cardiovascular
Engelsk term Cardiovascular Surgical Procedures
MESH ID D013504

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.