Karikatyr [Publikationstyp] (Caricature)

Karikatyr [Publikationstyp]

Arbeten som ger en kritisk eller skämtsam framställning av en verklig person eller grupp eller representant för en social, politisk eller etnisk typ. Den karikatyriska effekten uppnås genom förvrängni ng eller överdrift av särdrag.

Förklaring på engelska

Work portraying in a critical or facetious way a real individual or group, or a figure representing a social, political, ethnic, or racial type. The effect is usually achieved through distortion or exaggeration of characteristics. (Genre Terms: A Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collection Cataloguing, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Caricatures

Svensk term Karikatyr [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Caricatures
Engelsk term Caricature
MESH ID D019492

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.