Kärlkapacitans (Vascular Capacitance)

Kärlkapacitans

Måttet på ett blodkärls förmåga att öka blodvolymen utan en större ökning av blodtrycket. Kärlkapacitansen är lika med skillnaden i volym delad med skillnaden i tryck.

Förklaring på engelska

The measure of a BLOOD VESSEL’s ability to increase the volume of BLOOD it holds without a large increase in BLOOD PRESSURE. The vascular capacitance is equal to the change in volume divided by the change in pressure.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Capacitance, Vascular

Svensk term Kärlkapacitans
Synonym på svenska
Synonym på engelska Capacitance, Vascular
Engelsk term Vascular Capacitance
MESH ID D018924

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.