Kärltumörer (Vascular Neoplasms)

Kärltumörer

Tumörer belägna i kärlvävnad eller i specifika vener. De måste särskiljas från kärlvävnadstumörer, som är tumörer bestående av kärlvävnad, som t ex angiofibrom eller hemangiom.

Förklaring på engelska

Neoplasms located in the vasculature system, such as ARTERIES and VEINS. They are differentiated from neoplasms of vascular tissue (NEOPLASMS, VASCULAR TISSUE), such as ANGIOFIBROMA or HEMANGIOMA.

Synonym, svenska: Kärlcancer

Synonym, engelska: Neoplasms, Vascular; Neoplasm, Vascular; Vascular Neoplasm

Svensk term Kärltumörer
Synonym på svenska Kärlcancer
Synonym på engelska Neoplasms, Vascular; Neoplasm, Vascular; Vascular Neoplasm
Engelsk term Vascular Neoplasms
MESH ID D019043

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.