Kart [Publikationstyp] (Map)

Kart [Publikationstyp]

Verk (kartböcker, atlaser) bestående av bildåtergivningar, vanligtvis skalenliga och tvådimensionella, av utsnitt av jordens yta, himlavalvet eller himlakroppar.

Förklaring på engelska

Works consisting of representations, normally to scale and on a flat medium, of a selection of material or abstract features on the surface of the earth. They may be used also in delineating the heavens and celestial bodies. (From Anglo-American Cataloguing Rules, 2d ed, p619)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Maps

Svensk term Kart [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Maps
Engelsk term Map
MESH ID D019532

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.