Katalog [Publikationstyp] (Catalog)

Katalog [Publikationstyp]

Register över bibliografiska poster eller akter, ordnade efter särskilda och enhetliga regler och som beskriver innehållet i en samling, ett bibliotek eller grupp av bibliotek. Som kataloger räknas oc kså förteckningar över föremål för särskilda ändamål, som t ex utställningskataloger och olika typer av produkt- och lagerkataloger.

Förklaring på engelska

Work consisting of bibliographic records, created according to specific and uniform principles of construction and under the control of an authority file, which describe the materials contained in a collection, library, or group of libraries. Catalogs include also lists of materials prepared for a particular purpose, such as exhibition catalogs, sales catalogs, garden catalogs, medical supply catalogs. (From The ALA Glossary of Library and Information Sciences, 1983)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Catalogs

Svensk term Katalog [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Catalogs
Engelsk term Catalog
MESH ID D019494

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.