Kataton schizofreni (Catatonic Schizophrenia)

Kataton schizofreni

En typ av schizofreni som kännetecknas av abnormitet i motoriskt beteende som kan involvera särskilda former av dumhet, styvhet, spänning eller olämplig kroppshållning.

Förklaring på engelska

A type of schizophrenia characterized by abnormality of motor behavior which may involve particular forms of stupor, rigidity, excitement or inappropriate posture.

Synonym, svenska: Kataton schizofreni

Synonym, engelska: Catatonic Schizophrenia; Catatonic Schizophrenias; Schizophrenias, Catatonic

Svensk term Kataton schizofreni
Synonym på svenska Kataton schizofreni
Synonym på engelska Catatonic Schizophrenia; Catatonic Schizophrenias; Schizophrenias, Catatonic
Engelsk term Catatonic Schizophrenia
MESH ID D012560

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.