Katenaner (Catenanes)

Katenaner

Komplexa föreningar där två cykliska molekyler sammanflätas som länkar i en kedja. De har potentiell användning inom NANOTEKNIK.

Förklaring på engelska

Complex compounds where two cyclic molecules are interlaced together as links in a chain. They have potential use in NANOTECHNOLOGY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Katenaner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Catenanes
MESH ID D043863

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.