Katepsin A (Cathepsin A)

Katepsin A

Ett karboxipeptidas som katalyserar frisättningen av en C-terminal aminosyra med en bred specificitet. Det spelar också en roll i LYSOSOMERNA genom att skydda BETA-GALAKTOSIDAS och NEURAMINIDAS från nedbrytning. Den klassificerades tidigare som EC 3.4.12.1 och EC 3.4.21.13.

Förklaring på engelska

A carboxypeptidase that catalyzes the release of a C-terminal amino acid with a broad specificity. It also plays a role in the LYSOSOMES by protecting BETA-GALACTOSIDASE and NEURAMINIDASE from degradation. It was formerly classified as EC 3.4.12.1 and EC 3.4.21.13.

Synonym, svenska: Karboxipeptidas C; Karboxipeptidas Y

Synonym, engelska: beta-Galactosidase Protective Protein; beta Galactosidase Protective Protein; BGPP; Serine Carboxypeptidase I; Carboxypeptidase Y; Endothelin Degradation Enzyme; Lysosomal Protective Protein; Acid Carboxypeptidase; Carboxypeptidase C

Svensk term Katepsin A
Synonym på svenska Karboxipeptidas C; Karboxipeptidas Y
Synonym på engelska beta-Galactosidase Protective Protein; beta Galactosidase Protective Protein; BGPP; Serine Carboxypeptidase I; Carboxypeptidase Y; Endothelin Degradation Enzyme; Lysosomal Protective Protein; Acid Carboxypeptidase; Carboxypeptidase C
Engelsk term Cathepsin A
MESH ID D043402

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.