Kelp (Kelp)

Kelp

En stor och massiv form av brunalger (Phaeophyceae) av ordningen Laminariales. De utgör en stor del av vegetationen i de undre tidvattenzonerna längs steniga kuststräckor i tempererade och polarhavsområden. Med sjögräset kelp avses vanligtvis arter inom släktena Laminaria eller Macrocystis, men termen används även för arter av Fucus eller Nereocystis.

Förklaring på engelska

Large, robust forms of brown algae (PHAEOPHYCEAE) in the order Laminariales. They are a major component of the lower intertidal and sublittoral zones on rocky coasts in temperate and polar waters. Kelp, a kind of SEAWEED, usually refers to species in the genera LAMINARIA or MACROCYSTIS, but the term may also be used for species in FUCUS or Nereocystis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Kelp
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Kelp
MESH ID D044423

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.