Kemisk evolution (Chemical Evolution)

Kemisk evolution

Kemisk och fysikalisk omvandling av de biogena grundämnena från deras kärnsyntes i stjärnor till deras upptagande och följande modifiering i himlakroppar och jordklotets biokemiska miljö. Hit hör även mekanismerna för upptagande av biogena element i komplexa molekyler och molekylsystem, i utvecklingen mot livets uppkomst.

Förklaring på engelska

Chemical and physical transformation of the biogenic elements from their nucleosynthesis in stars to their incorporation and subsequent modification in planetary bodies and terrestrial biochemistry. It includes the mechanism of incorporation of biogenic elements into complex molecules and molecular systems, leading up to the origin of life.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chemical Evolution; Chemical Evolutions; Evolutions, Chemical

Svensk term Kemisk evolution
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chemical Evolution; Chemical Evolutions; Evolutions, Chemical
Engelsk term Chemical Evolution
MESH ID D019418

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.