Kemisk stimulering (Chemical Stimulation)

Kemisk stimulering

Ökningen av en mätbar parameter i en FYSIOLOGISK PROCESS, inklusive cellulär, mikrobiell och växt; immunologiska, kardiovaskulära, respiratoriska, reproduktiva, urin-, matsmältnings-, neurala, muskuloskeletala, okulära och hudfysiologiska processer; eller METABOLISK PROCESS, inklusive enzymatiska och andra farmakologiska processer, av ett läkemedel eller annan kemikalie.

Förklaring på engelska

The increase in a measurable parameter of a PHYSIOLOGICAL PROCESS, including cellular, microbial, and plant; immunological, cardiovascular, respiratory, reproductive, urinary, digestive, neural, musculoskeletal, ocular, and skin physiological processes; or METABOLIC PROCESS, including enzymatic and other pharmacological processes, by a drug or other chemical.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chemical Stimulation; Chemical Stimulations; Stimulations, Chemical

Svensk term Kemisk stimulering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chemical Stimulation; Chemical Stimulations; Stimulations, Chemical
Engelsk term Chemical Stimulation
MESH ID D013268

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.