Kemiska substanser för kontroll av upplopp (Riot Control Agents, Chemical)

Kemiska substanser för kontroll av upplopp

Kemiska ämnen som används under ett upplopp för att kontrollera eller sprida upploppsparterna.

Förklaring på engelska

Chemical substances which are employed during a riot in order to control or disperse the rioting parties.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chemical Riot Control Agents

Svensk term Kemiska substanser för kontroll av upplopp
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chemical Riot Control Agents
Engelsk term Riot Control Agents, Chemical
MESH ID D012304

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.