Kemosympatektomi (Chemical Sympathectomy)

Kemosympatektomi

Sympatektomi med hjälp av kemiska ämnen (t ex 6-hydroxidopamin eller guanetidin) som selektivt och reversibelt förstör adrenerga nervändar, men lämnar kolinerga nervändar intakta.

Förklaring på engelska

Sympathectomy using chemicals (e.g., 6-hydroxydopamine or guanethidine) which selectively and reversibly destroy adrenergic nerve endings while leaving cholinergic nerve endings intact.

Synonym, svenska: Sympatektomi, kemisk

Synonym, engelska: Chemical Sympathectomy; Chemical Sympathectomies; Sympathectomies, Chemical; Denervation, Sympathetic, Chemical; Chemical Sympathetic Denervation; Chemical Sympathetic Denervations; Denervation, Chemical Sympathetic; Denervations, Chemical Sympathetic; Sympathetic Denervations, Chemical; Sympathetic Denervation, Chemical; Chemosympathectomy; Chemosympathectomies

Svensk term Kemosympatektomi
Synonym på svenska Sympatektomi, kemisk
Synonym på engelska Chemical Sympathectomy; Chemical Sympathectomies; Sympathectomies, Chemical; Denervation, Sympathetic, Chemical; Chemical Sympathetic Denervation; Chemical Sympathetic Denervations; Denervation, Chemical Sympathetic; Denervations, Chemical Sympathetic; Sympathetic Denervations, Chemical; Sympathetic Denervation, Chemical; Chemosympathectomy; Chemosympathectomies
Engelsk term Chemical Sympathectomy
MESH ID D013563

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.