Ki-67-antigen (Ki-67 Antigen)

Ki-67-antigen

En cellcykel- och tumörtillväxtmarkör som enkelt kan upptäckas med hjälp av immuncytokemiska metoder. Ki-67 är ett kärnantigen som endast finns i kärnan hos celler som är under delning.

Förklaring på engelska

A CELL CYCLE and tumor growth marker which can be readily detected using IMMUNOCYTOCHEMISTRY methods. Ki-67 is a nuclear antigen present only in the nuclei of cycling cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Antigen, Ki-67; Ki 67 Antigen; Antigen Ki-67; Antigen Ki 67; Ki-67, Antigen; MIB-1 Antigen; Antigen, MIB-1; MIB 1 Antigen; Antigen Ki67; Ki67, Antigen

Svensk term Ki-67-antigen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Antigen, Ki-67; Ki 67 Antigen; Antigen Ki-67; Antigen Ki 67; Ki-67, Antigen; MIB-1 Antigen; Antigen, MIB-1; MIB 1 Antigen; Antigen Ki67; Ki67, Antigen
Engelsk term Ki-67 Antigen
MESH ID D019394

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.