Kikhostetoxin (Pertussis Toxin)

Kikhostetoxin

En av virulensfaktorerna som produceras av Bordetella pertussis, kikhostebakterien. Det är ett multimerprotein, bestående av enheterna S1-S5. S1-enheten har mono-ADP-ribostransferasverkan.

Förklaring på engelska

One of the virulence factors produced by BORDETELLA PERTUSSIS. It is a multimeric protein composed of five subunits S1 – S5. S1 contains mono ADPribose transferase activity.

Synonym, svenska: Pertussistoxin; Lymfocytosfrämjande faktor; Islet-aktiverande protein; Histaminsensibiliserande faktor

Synonym, engelska: Toxin, Pertussis; Lymphocytosis-Promoting Factor; Lymphocytosis Promoting Factor; Islet-Activating Protein; Islet Activating Protein; Histamine-Sensitizing Factor; Histamine Sensitizing Factor; IAP Pertussis Toxin; Pertussis Toxin, IAP; Toxin, IAP Pertussis; Islets-Activating Protein; Islets Activating Protein; Pertussigen

Svensk term Kikhostetoxin
Synonym på svenska Pertussistoxin; Lymfocytosfrämjande faktor; Islet-aktiverande protein; Histaminsensibiliserande faktor
Synonym på engelska Toxin, Pertussis; Lymphocytosis-Promoting Factor; Lymphocytosis Promoting Factor; Islet-Activating Protein; Islet Activating Protein; Histamine-Sensitizing Factor; Histamine Sensitizing Factor; IAP Pertussis Toxin; Pertussis Toxin, IAP; Toxin, IAP Pertussis; Islets-Activating Protein; Islets Activating Protein; Pertussigen
Engelsk term Pertussis Toxin
MESH ID D037342

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.