Kinakrinsenap (Quinacrine Mustard)

Kinakrinsenap

Kväve senap analog av kinakrin används främst som en fläck i studierna av kromosomer och kromatin. Fluorescerar genom reaktion med nukleinsyror i kromosomer.

Förklaring på engelska

Nitrogen mustard analog of quinacrine used primarily as a stain in the studies of chromosomes and chromatin. Fluoresces by reaction with nucleic acids in chromosomes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mustard, Quinacrine; Acrichine Yperite; Yperite, Acrichine

Svensk term Kinakrinsenap
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mustard, Quinacrine; Acrichine Yperite; Yperite, Acrichine
Engelsk term Quinacrine Mustard
MESH ID D011797

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.