Kinaldiner (Quinaldines)

Kinaldiner

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Kinaldiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Quinaldines
MESH ID D011798

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.