Kinestrol (Quinestrol)

Kinestrol

3-cyklopentyletern av ETINYLESTRADIOL. Efter gastrointestinal absorption lagras den i FETTVÄVNAD, frisätts långsamt och metaboliseras huvudsakligen till modersubstansen. Det har använts i ÖSTROGEN SUBSTITUTIONSTERAPI. (Från AMA Drug Evaluations Annual, 1992, p1011)

Förklaring på engelska

The 3-cyclopentyl ether of ETHINYL ESTRADIOL. After gastrointestinal absorption, it is stored in ADIPOSE TISSUE, slowly released, and metabolized principally to the parent compound. It has been used in ESTROGEN REPLACEMENT THERAPY. (From AMA Drug Evaluations Annual, 1992, p1011)

Synonym, svenska: Estrovis

Synonym, engelska: Ethinyl Estradiol 3-Cyclopentyl Ether; Ethinyl Estradiol 3 Cyclopentyl Ether; Estrovis

Svensk term Kinestrol
Synonym på svenska Estrovis
Synonym på engelska Ethinyl Estradiol 3-Cyclopentyl Ether; Ethinyl Estradiol 3 Cyclopentyl Ether; Estrovis
Engelsk term Quinestrol
MESH ID D011800

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.