King’s evil (King’s Evil)

King’s evil

Benämning på lymfkörteltuberkulos. Ända fram till 1800-talet ansågs kunglig handpåläggning kunna bota skrofulos, varför sjukdomen kallades “kungliga sjukan”.

Förklaring på engelska

The historic designation for scrofula (TUBERCULOSIS, LYMPH NODE). The disease is so called from the belief that it could be healed by the touch of a king. This term is used only for historical articles using the name “king’s evil”, and is to be differentiated from scrofula as lymph node tuberculosis in modern clinical medicine. (From Webster, 3d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Evil, King’s; Kings Evil; Evil, Kings; Evils, Kings; Kings Evils

Svensk term King’s evil
Synonym på svenska
Synonym på engelska Evil, King’s; Kings Evil; Evil, Kings; Evils, Kings; Kings Evils
Engelsk term King’s Evil
MESH ID D018601

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.