Kinin (Quinine)

Kinin

En alkaloid från barken på Cinchona-trädet. Den används mot malaria och utgör den aktiva beståndsdelen i cinchona-extrakt som använts för det ändamålet sedan åtminstone 1633. Kinin har också svagt feberdämpande och smärtstillande verkan och har därför använts i förkylningspreparat. Det har varit i vanligt bruk som bitter- och smaksättningsmedel, och det är fortfarande användbart mot babebios. Kinin kan även användas vid vissa muskelåkommor, särskilt nattlig benkramp och myotonia congenita, tack vare den direkta verkan på muskelmembran och natriumkanaler. Dess verkningsmekanism mot malaria är inte helt klarlagd.

Förklaring på engelska

An alkaloid derived from the bark of the cinchona tree. It is used as an antimalarial drug, and is the active ingredient in extracts of the cinchona that have been used for that purpose since before 1633. Quinine is also a mild antipyretic and analgesic and has been used in common cold preparations for that purpose. It was used commonly and as a bitter and flavoring agent, and is still useful for the treatment of babesiosis. Quinine is also useful in some muscular disorders, especially nocturnal leg cramps and myotonia congenita, because of its direct effects on muscle membrane and sodium channels. The mechanisms of its antimalarial effects are not well understood.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Quinimax; Quinine Bisulfate; Bisulfate, Quinine; Quinine Hydrochloride; Hydrochloride, Quinine; Myoquin; Quinamm; Quinbisan; Legatrim; Quinine Lafran; Quinine Sulfate; Sulfate, Quinine; Quinine Sulphate; Sulphate, Quinine; Quinine-Odan; Quinoctal; Surquina; Biquinate; Strema; Quindan; Quinbisul; Quinson; Quinsul

Svensk term Kinin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Quinimax; Quinine Bisulfate; Bisulfate, Quinine; Quinine Hydrochloride; Hydrochloride, Quinine; Myoquin; Quinamm; Quinbisan; Legatrim; Quinine Lafran; Quinine Sulfate; Sulfate, Quinine; Quinine Sulphate; Sulphate, Quinine; Quinine-Odan; Quinoctal; Surquina; Biquinate; Strema; Quindan; Quinbisul; Quinson; Quinsul
Engelsk term Quinine
MESH ID D011803

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.