Kinoliniumföreningar (Quinolinium Compounds)

Kinoliniumföreningar

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compounds, Quinolinium

Svensk term Kinoliniumföreningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compounds, Quinolinium
Engelsk term Quinolinium Compounds
MESH ID D011806

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.