Kinolinsyror (Quinolinic Acids)

Kinolinsyror

Dikarboxylsyror med en PYRIDIN-ryggrad. Kinolinsyror är nedströms produkter av KYNURENINE-vägen som metaboliserar aminosyran TRYPTOFAN.

Förklaring på engelska

Dicarboxylic acids with a PYRIDINE backbone. Quinolinic Acids are downstream products of the KYNURENINE pathway which metabolize amino acid TRYPTOPHAN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acids, Quinolinic

Svensk term Kinolinsyror
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acids, Quinolinic
Engelsk term Quinolinic Acids
MESH ID D011805

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.