Kinoner (Quinones)

Kinoner

Kolväteringar med två ketondelar i någon position. De kan substitueras i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.

Förklaring på engelska

Hydrocarbon rings which contain two ketone moieties in any position. They can be substituted in any position except at the ketone groups.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Kinoner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Quinones
MESH ID D011809

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.