Kinuklidinylbensilat (Quinuclidinyl Benzilate)

Kinuklidinylbensilat

En muskarinantagonist med hög affinitet som vanligtvis används som ett verktyg i djur- och vävnadsstudier.

Förklaring på engelska

A high-affinity muscarinic antagonist commonly used as a tool in animal and tissue studies.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Benzilate, Quinuclidinyl

Svensk term Kinuklidinylbensilat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Benzilate, Quinuclidinyl
Engelsk term Quinuclidinyl Benzilate
MESH ID D011813

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.