Kirurgicentra (Surgicenters)

Kirurgicentra

Inrättningar avsedda för kirurgisk behandling av patienter utöver vad en vanlig läkarmottagning kan ge, men ej av sådan omfattning att sjukhusvård krävs.

Förklaring på engelska

Facilities designed to serve patients who require surgical treatment exceeding the capabilities of usual physician’s office yet not of such proportion as to require hospitalization.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Surgicenter

Svensk term Kirurgicentra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Surgicenter
Engelsk term Surgicenters
MESH ID D013531

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.