Kirurgisk avdelning (Hospital surgery department)

Kirurgisk avdelning

Sjukhusavdelning som ansvarar för den avdelningens samtliga funktioner och för kirurgisk diagnostik och behandling.

Förklaring på engelska

Hospital department which administers all departmental functions and the provision of surgical diagnostic and therapeutic services.

Synonym, svenska: Kirurgiska kliniker; Kirurgiska vårdavdelningar; Kirurgisk vård på sjukhus

Synonym, engelska: Departments, Hospital Surgery; Hospital Surgery Departments; Hospital Surgery Department; Department, Hospital Surgery; Surgery Departments, Hospital; Surgical Service, Hospital

Svensk term Kirurgisk avdelning
Synonym på svenska Kirurgiska kliniker; Kirurgiska vårdavdelningar; Kirurgisk vård på sjukhus
Synonym på engelska Departments, Hospital Surgery; Hospital Surgery Departments; Hospital Surgery Department; Department, Hospital Surgery; Surgery Departments, Hospital; Surgical Service, Hospital
Engelsk term Hospital surgery department
MESH ID D013503

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.