Kirurgisk dekompression (Surgical Decompression)

Kirurgisk dekompression

Kirurgiskt ingrepp för att minska på trycket i en kroppshålighet eller kroppsdel.

Förklaring på engelska

A surgical operation for the relief of pressure in a body compartment or on a body part. (From Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Surgical Decompression; Decompressions, Surgical; Surgical Decompressions

Svensk term Kirurgisk dekompression
Synonym på svenska
Synonym på engelska Surgical Decompression; Decompressions, Surgical; Surgical Decompressions
Engelsk term Surgical Decompression
MESH ID D019299

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.