Kirurgisk såröppning (Surgical Wound Dehiscence)

Kirurgisk såröppning

Patologisk process, bestående av partiell eller fullständig bristning av skikten i ett opeationssår.

Förklaring på engelska

Pathologic process consisting of a partial or complete disruption of the layers of a surgical wound.

Synonym, svenska: Postoperativ såröppning; Såröppning, kirurgisk

Synonym, engelska: Wound Dehiscence, Surgical; Dehiscence, Surgical Wound

Svensk term Kirurgisk såröppning
Synonym på svenska Postoperativ såröppning; Såröppning, kirurgisk
Synonym på engelska Wound Dehiscence, Surgical; Dehiscence, Surgical Wound
Engelsk term Surgical Wound Dehiscence
MESH ID D013529

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.