Kirurgisk utrustning (Surgical Equipment)

Kirurgisk utrustning

Fast eller icke förbrukningsbar kirurgisk apparatur för bruk i samband med operationer. Den skall särskiljas från “kirurgiska instrument”, som oftast är handinstrument för bruk i operationsområdet.

Förklaring på engelska

Nonexpendable apparatus used during surgical procedures. They are differentiated from SURGICAL INSTRUMENTS, usually hand-held and used in the immediate operative field.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Equipment, Surgical; Equipments, Surgical; Surgical Equipments

Svensk term Kirurgisk utrustning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Equipment, Surgical; Equipments, Surgical; Surgical Equipments
Engelsk term Surgical Equipment
MESH ID D013523

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.