Kirurgiska häftmaskiner (Surgical Staplers)

Kirurgiska häftmaskiner

Häft- eller klammerapparater av stål-tantallegeringar för tillslutning av operationssår, särskilt i huden. Förfarandet minimerar risken för infektion genom att kroppen genom såret inte utsätts för främmande föremål.

Förklaring på engelska

Fastening devices composed of steel-tantalum alloys used to close operative wounds, especially of the skin, which minimizes infection by not introducing a foreign body that would connect external and internal regions of the body. (From Segen, Current Med Talk, 1995)

Synonym, svenska: Suturmaskiner

Synonym, engelska: Surgical Stapler; Stapler, Surgical; Staplers, Surgical

Svensk term Kirurgiska häftmaskiner
Synonym på svenska Suturmaskiner
Synonym på engelska Surgical Stapler; Stapler, Surgical; Staplers, Surgical
Engelsk term Surgical Staplers
MESH ID D013528

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.