Kirurgiska instrument (Surgical Instruments)

Kirurgiska instrument

Handinstrument avsedda för bruk vid kirurgiska operationer.

Förklaring på engelska

Hand-held tools or implements used by health professionals for the performance of surgical tasks.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Instrument, Surgical; Instruments, Surgical; Surgical Instrument; Forceps; Forcep; Speculum; Speculums; Surgical Clamps; Clamps, Surgical; Clamp, Surgical; Surgical Clamp; Surgical Clips; Clips, Surgical; Clip, Surgical; Surgical Clip; Clips; Clip; Surgical Plugs; Plugs, Surgical; Plug, Surgical; Surgical Plug; Surgical Scissors; Scissors, Surgical; Trocar; Trocars; Valves, Surgical; Surgical Valves; Surgical Valve; Valve, Surgical; Clips, Tantalum; Clip, Tantalum; Tantalum Clip; Tantalum Clips; Surgical Hooks; Hooks, Surgical; Hook, Surgical; Surgical Hook

Svensk term Kirurgiska instrument
Synonym på svenska
Synonym på engelska Instrument, Surgical; Instruments, Surgical; Surgical Instrument; Forceps; Forcep; Speculum; Speculums; Surgical Clamps; Clamps, Surgical; Clamp, Surgical; Surgical Clamp; Surgical Clips; Clips, Surgical; Clip, Surgical; Surgical Clip; Clips; Clip; Surgical Plugs; Plugs, Surgical; Plug, Surgical; Surgical Plug; Surgical Scissors; Scissors, Surgical; Trocar; Trocars; Valves, Surgical; Surgical Valves; Surgical Valve; Valve, Surgical; Clips, Tantalum; Clip, Tantalum; Tantalum Clip; Tantalum Clips; Surgical Hooks; Hooks, Surgical; Hook, Surgical; Surgical Hook
Engelsk term Surgical Instruments
MESH ID D013525

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.