Kirurgiska specialiteter (Surgical Specialties)

Kirurgiska specialiteter

Olika grenar av kirurgisk praxis begränsad till specialiserade områden.

Förklaring på engelska

Various branches of surgical practice limited to specialized areas.

Synonym, svenska: Kirurgiska discipliner

Synonym, engelska: Surgical Specialties

Svensk term Kirurgiska specialiteter
Synonym på svenska Kirurgiska discipliner
Synonym på engelska Surgical Specialties
Engelsk term Surgical Specialties
MESH ID D013043

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.