Kirurgiskt nät (Surgical Mesh)

Kirurgiskt nät

Något vävt material med öppen textur som används inom kirurgi för reparation, rekonstruktion eller som ersättning för vävnad. Nätet består oftast av syntetiskt material av olika polymerer. Metallnät förekommer också.

Förklaring på engelska

Any woven or knit material of open texture used in surgery for the repair, reconstruction, or substitution of tissue. The mesh is usually a synthetic fabric made of various polymers. It is occasionally made of metal.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Meshes, Surgical; Surgical Meshes; Mesh, Surgical

Svensk term Kirurgiskt nät
Synonym på svenska
Synonym på engelska Meshes, Surgical; Surgical Meshes; Mesh, Surgical
Engelsk term Surgical Mesh
MESH ID D013526

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.