Kisel (Silicon)

Kisel

Ett spårämne som utgör cirka 27,6% av jordskorpan i form av kiseldioxid. Det förekommer inte fritt i naturen. Kisel har atomsymbol Si, atomnummer 14 och atomvikt [28.084; 28.086].

Förklaring på engelska

A trace element that constitutes about 27.6% of the earth’s crust in the form of SILICON DIOXIDE. It does not occur free in nature. Silicon has the atomic symbol Si, atomic number 14, and atomic weight [28.084; 28.086].

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Silicon-28; Silicon 28

Svensk term Kisel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Silicon-28; Silicon 28
Engelsk term Silicon
MESH ID D012825

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.