Klinisk tandläkarpraxis (Dentists’ practice patterns)

Klinisk tandläkarpraxis

Rådande praxis inom odontologin vad gäller diagnostik och behandling.

Förklaring på engelska

Patterns of practice in dentistry related to diagnosis and treatment.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dentists’ Practice Patterns; Pattern, Dental Practice; Dentist’s Practice Patterns; Dentist’s Practice Pattern; Practice Pattern, Dentist’s; Practice Patterns, Dentist’s; Practice Pattern, Dental; Dental Practice Patterns; Practice Patterns, Dental; Dental Practice Pattern; Patterns, Dental Practice

Svensk term Klinisk tandläkarpraxis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dentists’ Practice Patterns; Pattern, Dental Practice; Dentist’s Practice Patterns; Dentist’s Practice Pattern; Practice Pattern, Dentist’s; Practice Patterns, Dentist’s; Practice Pattern, Dental; Dental Practice Patterns; Practice Patterns, Dental; Dental Practice Pattern; Patterns, Dental Practice
Engelsk term Dentists’ practice patterns
MESH ID D019239

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.