Kliniska förlopp (Critical Pathways)

Kliniska förlopp

Scheman för medicinska rutiner och vårdrutiner, omfattande diagnostiska test, medicinering och konsultationer, utformade för att uppnå effektiva och koordinerade behandlingsprogram.

Förklaring på engelska

Schedules of medical and nursing procedures, including diagnostic tests, medications, and consultations designed to effect an efficient, coordinated program of treatment. (From Mosby’s Medical, Nursing & Allied Health Dictionary, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Critical Pathway; Pathway, Critical; Care Map; Map, Care; Maps, Care; Critical Paths; Critical Path; Path, Critical; Care Pathways; Care Pathway; Pathway, Care; Clinical Paths; Clinical Path; Path, Clinical; Clinical Pathways; Clinical Pathway; Pathway, Clinical

Svensk term Kliniska förlopp
Synonym på svenska
Synonym på engelska Critical Pathway; Pathway, Critical; Care Map; Map, Care; Maps, Care; Critical Paths; Critical Path; Path, Critical; Care Pathways; Care Pathway; Pathway, Care; Clinical Paths; Clinical Path; Path, Clinical; Clinical Pathways; Clinical Pathway; Pathway, Clinical
Engelsk term Critical Pathways
MESH ID D019091

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.