Klippiga bergen-fläckfeber (Rocky Mountain Spotted Fever)

Klippiga bergen-fläckfeber

Akut febersjukdom orsakad av Rickettsia rickettsii. Den överförs till människor genom bett av infekterade fästingar och förekommer endast i Nord- och Sydamerika. Typiska kännetecken är plötslig huvudvärk och frossa och feber som varar två till tre veckor. Omkring den fjärde dagen efter sjukdomsutbrottet uppträder vanligen hudutslag på extremiteter och bål.

Förklaring på engelska

An acute febrile illness caused by RICKETTSIA RICKETTSII. It is transmitted to humans by bites of infected ticks and occurs only in North and South America. Characteristics include a sudden onset with headache and chills and fever lasting about two to three weeks. A cutaneous rash commonly appears on the extremities and trunk about the fourth day of illness.

Synonym, svenska: Rocky Mountain-fläckfeber

Synonym, engelska: Typhus, Sao Paulo; Sao Paulo Typhus; Brazilian Spotted Fever; Fever, Brazilian Spotted; Spotted Fever, Brazilian; Rickettsia rickettsii Infection; Infection, Rickettsia rickettsii; Rickettsia rickettsii Infections

Svensk term Klippiga bergen-fläckfeber
Synonym på svenska Rocky Mountain-fläckfeber
Synonym på engelska Typhus, Sao Paulo; Sao Paulo Typhus; Brazilian Spotted Fever; Fever, Brazilian Spotted; Spotted Fever, Brazilian; Rickettsia rickettsii Infection; Infection, Rickettsia rickettsii; Rickettsia rickettsii Infections
Engelsk term Rocky Mountain Spotted Fever
MESH ID D012373

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.