Kloroplast rna (Chloroplast RNA)

Kloroplast rna

Ribonukleinsyra i kloroplaster som har reglerande och katalytiska roller samt medverkan i proteinsyntesen.

Förklaring på engelska

Ribonucleic acid in chloroplasts having regulatory and catalytic roles as well as involvement in protein synthesis.

Synonym, svenska: Kloroplast-RNA

Synonym, engelska: Chloroplast RNA

Svensk term Kloroplast rna
Synonym på svenska Kloroplast-RNA
Synonym på engelska Chloroplast RNA
Engelsk term Chloroplast RNA
MESH ID D018747

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.