Knäled, djur (Stifle)

Knäled, djur

Den led mellan lårben och skenben hos hästar, nötkreatur och andra fyrfotingar som motsvarar knäleden hos människor.

Förklaring på engelska

In horses, cattle, and other quadrupeds, the joint between the femur and the tibia, corresponding to the human knee.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stifles

Svensk term Knäled, djur
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stifles
Engelsk term Stifle
MESH ID D013264

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.