Kognitionsforskning (Cognitive Science)

Kognitionsforskning

Studier av den kognitiva processen, dvs hur olika mentala aktiviteter bearbetas i hjärnan. Denna vetenskap omfattar delar av psykologin, datavetenskapen, filosofin och lingvistiken.

Förklaring på engelska

The study of the precise nature of different mental tasks and the operations of the brain that enable them to be performed, engaging branches of psychology, computer science, philosophy, and linguistics. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cognitive Sciences; Science, Cognitive; Sciences, Cognitive

Svensk term Kognitionsforskning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cognitive Sciences; Science, Cognitive; Sciences, Cognitive
Engelsk term Cognitive Science
MESH ID D019336

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.