Koksalt (Sodium Chloride)

Koksalt

Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.

Förklaring på engelska

A ubiquitous sodium salt that is commonly used to season food.

Synonym, svenska: Natriumklorid

Synonym, engelska: Sodium Chloride, (22)Na; Sodium Chloride, (24)NaCl

Svensk term Koksalt
Synonym på svenska Natriumklorid
Synonym på engelska Sodium Chloride, (22)Na; Sodium Chloride, (24)NaCl
Engelsk term Sodium Chloride
MESH ID D012965

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.