Kokulturmetoder (Coculture Techniques)

Kokulturmetoder

Odling av normala celler eller vävnader i samma kultur som infekterade celler eller vävnader av samma typ. Även samtidig odling av normala celler eller vävnader av en sort med normala av annan sort kan avses.

Förklaring på engelska

A technique of culturing mixed cell types in vitro to allow their synergistic or antagonistic interactions, such as on CELL DIFFERENTIATION or APOPTOSIS. Coculture can be of different types of cells, tissues, or organs from normal or disease states.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Coculture Technique; Cocultivation; Cocultivations; Coculture; Cocultures; Co-culture; Co culture; Co-cultures

Svensk term Kokulturmetoder
Synonym på svenska
Synonym på engelska Coculture Technique; Cocultivation; Cocultivations; Coculture; Cocultures; Co-culture; Co culture; Co-cultures
Engelsk term Coculture Techniques
MESH ID D018920

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.