Kol-svavellyaser (Carbon-Sulfur Lyases)

Kol-svavellyaser

Enzymer som katalyserar klyvningen av kol-svavelbindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.4.

Förklaring på engelska

Enzymes that catalyze the cleavage of a carbon-sulfur bond by means other than hydrolysis or oxidation. EC 4.4.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Carbon Sulfur Lyases; Lyases, Carbon-Sulfur; Sulfhydrases

Svensk term Kol-svavellyaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Carbon Sulfur Lyases; Lyases, Carbon-Sulfur; Sulfhydrases
Engelsk term Carbon-Sulfur Lyases
MESH ID D013437

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.