Kolecystokinin b-receptor (Cholecystokinin b receptor)

Kolecystokinin b-receptor

En undertyp av kolecystokininreceptor som främst förekommer i det centrala nervsystemet och magslemhinnan. Den har en möjlig roll som modulator av dopaminerg nervsignalöverföring i regleringen av magsyrautsöndring från magsäckens parietalceller.

Förklaring på engelska

A subtype of cholecystokinin receptor found primarily in the CENTRAL NERVOUS SYSTEM and the GASTRIC MUCOSA. It may play a role as a neuromodulator of dopaminergic neurotransmission the regulation of GASTRIC ACID secretion from GASTRIC PARIETAL CELLS.

Synonym, svenska: Receptor, kolecystokinin B

Synonym, engelska: B Receptor, Cholecystokinin; Receptor, CCK-B; Receptor, CCK B; CCK-B Receptor; CCK B Receptor; CCK2 Receptor; Receptor, CCK2; CCK-B Receptors; CCK B Receptors; Receptors, CCK-B; CKK-2 Receptor; CKK 2 Receptor; Receptor, CKK-2; Gastrin Receptor; Receptor, Gastrin; Receptors, Gastrin; Gastrin Receptors; Cholecystokinin B Receptor; Cholecystokinin-2 Receptor; Cholecystokinin 2 Receptor; Receptor, Cholecystokinin-2

Svensk term Kolecystokinin b-receptor
Synonym på svenska Receptor, kolecystokinin B
Synonym på engelska B Receptor, Cholecystokinin; Receptor, CCK-B; Receptor, CCK B; CCK-B Receptor; CCK B Receptor; CCK2 Receptor; Receptor, CCK2; CCK-B Receptors; CCK B Receptors; Receptors, CCK-B; CKK-2 Receptor; CKK 2 Receptor; Receptor, CKK-2; Gastrin Receptor; Receptor, Gastrin; Receptors, Gastrin; Gastrin Receptors; Cholecystokinin B Receptor; Cholecystokinin-2 Receptor; Cholecystokinin 2 Receptor; Receptor, Cholecystokinin-2
Engelsk term Cholecystokinin b receptor
MESH ID D043887

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.